برد COMX

COMX board (MEAF95A)

برد دوپلکسی مدل COMX مناسب برد NG120 برای آسانسورهایی که بیش از 8 توقف میباشند. این برد مناسب آسانسورهای کاملاً وارداتی MONITOR ایتالیا میباشد.

اطلاع ازقیمت لطفاً تماس بگیرید
تلفن: 09352172069

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات