سیستم دوربین مدار بسته آسانسور


یکی از مکان هایی که به ویژه در ساختمان های بزرگ و مراکز عمومی مردم مورد سوء قصد قرار می گیرند آسانسورها هستند. احتمال سرقت، مزاحمت و امثال این امور در آسانسورها بالاست. به همین علت نصب دوربین مداربسته در آسانسور حائز اهمیت است. علاوه بر موارد ذکر شده، با توجه به اینکه آسانسورها را می توان راه های ورودی اصلی ساختمان ها و طبقات مختلف آن ها دانست، نصب دوربین مداربسته در آن ها می تواند از ورود افراد مشکوک به ساختمان و در پی اقدامات خرابکارانه یا سرقت در شناسایی این افراد و عوامل مؤثر باشد. همچنین استفاده از سیستم های نظارت تصویری دوربین مداربسته در آسانسورها می تواند رفت آمدهای ساکنین و عموم مردم به سیستم را نیز کنترل نماید و از بروز مشکلات احتمالی در داخل آسانسور یا حتی بیرون آن جلوگیری نماید.
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات