نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 98

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 98

22 اسفند1397
نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 98

 نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی توسط سندیکای آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند .

نظرات
ارسال نظر