مسئولیت آسانسورهای فروخته شده

مسئولیت آسانسورهای فروخته شده

31 فروردین1398
مسئولیت آسانسورهای فروخته شده

اطلاعیه مهم سندیکای آسانسور و پله برقی

 
قابل توجه افراد حقیقی ، حقوقی ، مالکان  ، استفاده کنندگان ، مدیران و هیئت مدیره ساختمانهای اداری و تجاری ، مسکونی ، صنعتی ، بیمارستانی و غیره
به اطلاع میرساند ؛ به علت بوجود آمدن حوادث ناگوار در بهره برداری از آسانسورهایی که فاقد ایمنی کامل میباشند ، انجام موارد ذیل اجباری و لازم الاجرا میباشد :
شرکت های فروشنده آسانسور تا زمانی مسئولیت آسانسور های فروخته شده را عهده دار خواهند بود که مالکان یا استفاده کنندگان ،قرارداد معتبر سرویس و نگهداری با شرکت فروشنده آسانسور عضو سندیکا و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت ، معدن و تجارت منعقد نمایند .
در خصوص آسانسورهایکه بیش از سه سال از زمان بهره برداری آنها میگذرد ، ضروری است که توسط شرکت های فروشنده عضو سندیکا و طی قرارداد جداگانه ای نسبت به جنرال سرویس آسانسورهای مذکور اقدام شده و گواهی استاندارد ادواری آنها اخذ گردد و این امر به صورت سالیانه لازم الاجرا میباشد .
بدیهی است اجرای این فراخوان از مورخ اول اردیبهشت ماه سال 1398 به مدت سه ماه اعلام میگردد . چنانچه از سوی مالکان ، مدیران و استفاده کنددگان اقدام جدی صورت نپذیرد و باعث بوجود آمدن هرگونه حوادث مالی یا جانی گردد ، مسئولیت قانونی حادث به عهده آنها خواهد بود .
این اطلاعیه به منزله اخطار قانونی قلمداد شده که در مراجع قضایی قابل استناد خواهد بود .

 

نظرات
ارسال نظر